Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2013 [O]
Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, abych byla s vámi a abych vás vedla k obrácení. Každým dnem já zasévám a vyzývám vás k obrácení, abyste byly modlitba, mír, láska, obilí, které umírajíc rodí stonásobně. Nepřeji si, abyste se vy, drahé děti, kály za to, co jste mohly, ale nechtěly. Proto, drahé děti, znovu s nadšením řekněte: „Chci být znamení pro druhé“. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. srpen 2013 [O] (Mimořádná)
2. září 2013 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte