Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2009 [O]
Drahé děti! V tomto radostném dni vás všechny přináším před svého Syna Krále míru, aby vám On dal svůj mír a své požehnání. Dítka, o ten mír a požehnání se dělte v lásce s druhými. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. prosinec 2009 [O] (Mimořádná)
25. prosinec 2009 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte