Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2007 [O]
Drahé děti! S velikou radostí vám nesu Krále míru, aby vám On požehnal svým požehnáním. Vy se mu pokloňte a dejte čas Stvořiteli po kterém dychtí vaše srdce. Nezapomeňte, že jste poutníci na této zemi a že vám věci mohou dát malé radosti, ale skrze mého Syna je vám darován život věčný. Proto jsem s vámi, abych vás vedla k tomu po čem dychtí vaše srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


25. prosinec 2007 [O] (Roční)
2. leden 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte