Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2005 [O]
Drahé děti! Dnes vám děkuji za každou oběť, kterou jste přinesly na moje úmysly. Volám vás, dítka, abyste byli mými apoštoly míru a lásky ve svých rodinách a ve světě. Modlete se, aby vás Duch svatý osvítil a vedl po cestě svatosti. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním.

25. květen 2005 [O] (Měsíční)
25. červen 2005 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte