Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2003 [O]
Drahé děti! Vyzývám vás, aby tato doba byla pro vás ještě silnějším povzbuzením k modlitbě. V tomto čase, dítka, se modlete, aby se Ježíš zrodil ve všech srdcích, zvláště v těch, která ho neznají. Buďte láska, radost a mír v tomto neklidném světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. říjen 2003 [O] (Měsíční)
25. prosinec 2003 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte