Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2002 [O]
Drahé děti! Vyzývám vás i dnes k obrácení. Otevřte svá srdce, dítka, svatou zpovědí Bohu a připravte svoji duši, aby se mohl ve vašem srdci znovu zrodit malý Ježíš. Dovolte mu, aby vás proměnil a vedl na cestu míru a radosti. Dítka, rozhodněte se pro modlitbu. Zvláště nyní v tomto milostiplném čase ať vaše srdce žízní po modlitbě. Já jsem vám blízko a přimlouvám se před Bohem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. říjen 2002 [O] (Měsíční)
25. prosinec 2002 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte