Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2000 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás i dnes k obrácení. Příliš se staráte o hmotné věci a málo o duchovní. Otevřte svoje srdce a znovu více pracujte na osobním obrácení. Rozhodněte se každý den zasvětit čas Bohu a modlitbě, až dokud se vám modlitba nestane radostným setkáním s Bohem. Jenom tak bude váš život mít smysl a s radostí budete uvažovat o věčném životě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 2000 [O] (Měsíční)
25. květen 2000 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte