Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Připomněli jsme si 10. výročí existence radiostanice Mir Medžugorje

Připomněli jsme si 10. výročí existence radiostanice Mir Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

V sobotu 8. prosince bylo při slavné mši svaté ve farním kostele sv. Jakova v Medžugorji připomenuto desáté výročí Radiostanice MIR Medžugorje. Eucharistické slavnosti předsedal dr. fra Ivan Sesar, provinciál Hercegovinské františkánské provincie a bývalý ředitel Informačního centra a radiostanice Mir Medžugorje za koncelebrace s dr. fra Miljenkem Štekem, současným ředitelem Informačního centra a Radiostanice Mir Medžugorje a s fra Mariem Knezovičem, bývalým ředitelem Informačního centra a hlavním redaktorem Radiostanice Mir Medžugorje a dalšími františkány v duchovní správě ve farnosti Medžugorje a s kněžími, kteří byli v Medžugorji na pouti. Mše svaté se účastnili zaměstnanci Radiostanice Mir Medžugorje a podporovatelé radiostanice. Svým zpěvem slavnost obohatila hudební skupina „Misterij“ ze Záhřebu.

Z historie

Radiostanice Mir Medžugorje Existence Radiostanice Mir Medžugorje je spojena s jedním z největších poutních center současnosti. Podle svědectví šesti vizionářů se od roku 1981 v Medžugorji zjevuje Blahoslavená Panna Maria. (Tím nemáme v úmyslu předbíhat úsudek Církve o napřirozeném charakteru těchto událostí. Tento úsudek patří nadřízené autoritě Církve, čemuž se zcela podřizujeme.)

S přáním, aby se poutníkům, kteří přicházejí do svatyně a těm, kteří chtějí poznat více o Medžugorji poskytly potřebné informace, vznikla myšlenka na založení centra, které by informovalo o událostech. Tu myšlenku nebylo možné uskutečnit ani v době komunistického režimu ani v době války, ale až v r. 1993, kdy se válečná situace začala uklidňovat.

Od 25. listopadu r. 1993 byla oficiálně zahájena činnost Informačního centra Mir Medžugorje a začaly se rozvíjet i různé činnosti uvnitř centra. Poslední část, která se rozvinula po dvouletých přípravách byla Radiostanice Mir Medžugorje. Bylo to v r. 1997.

Počáteční idea byla vyvinout radiostanici s omezených okruhem slyšitelnosti, která by sloužila obyvatelům Medžugorje a poutníkům. Ústředním programem byl přenos večerního modlitebního programu z farního kostela sv. Jakova. Prostory nové radiostanice požehnal 7. listopadu 1997 msgr. Lazaro Perez, biskup z Mexika. Po přenosu modlitebního programu následoval krátký dokumentární pořad naplněný informacemi a zprávami. Program trval do 20. hodin. 25. května 2000 bylo prvně přenášeno i klanění z farního kostela sv. Jakova.

Programové schéma se postupně rozvíjí a rozšiřuje. Zpočátku se jednalo o tři hodiny emitování a přebírání programu HRT a HKR až se postupně dospělo k celodennímu vysílání programu z medžugorského studia. To bylo na svátek Zvěstování, 25. března 2004.

Nejvýznamnější události v historii Radiostanice Mir Medžugorje. 24. září r. 2002 , při příležitosti oslav 37. Dne veřejných sdělovacích prostředků se vedení radia účastnilo přijetí u hornobosenského arcibiskupa kardinála Vinka Puljiće, předsedy Rady veřejných sdělovacích prostředků při Biskupské konferenci Bosny-Hercegoviny. Při té příležitosti kardinál přijal od vedení Radiostanice Mir Medžugorje poděkování za neúnavné šíření pravdy, kultury míru a Božího slova. Kardinál o rádiu řekl následující: „Doufám, že budete pokračovat tak, jak jste začali, spojujíc ducha a vědomosti, srdce a kulturu, aby tato Radiostanice skutečně byla prostředkem evangelizace.“

Radiostanice Mir Medžugorje provázela i události kolem beatifikace Ivana Merze v Banja Luce: Přenášela beatifikační mši svatou, které předsedal tehdejší papež Jan Pavel II., stejně tak jako různá zamyšlení čelních představitelů Církve a politiky, stejně jako obyčejných věřících. Za práci vykonanou v souvislosti s papežovým pobytem a beatifikační mší svatou v Banja Luce, získala Radiostanice Mir Medžugorje uznání od banjalučského biskupa dr. Franje Komarice.

25. června 2002 na 21. výročí mariánských zjevení přenášelo večerní modlitební program z Medžugorje 13 radiostanic Bosny a Hercegoviny, a též Radio Maria z Itálie.

Při oslavách 22. výročí zjevení v Medžugorji byl poprvé zrealizován celodenní program, který byl zahájen v 8 hodin ráno a skončil o půlnoci.

Program byl věnován mariánským zjevením, medžugorské farnosti a promluvili v něm vizionáři, četné vlivné osoby církevního a společenského života a též poutníci. Reportéři radiostanice se hlásili ze stanovišť na cestách kudy přicházeli poutníci do Medžugorje pěšky. Ústřední mešní slavnost přenášelo 17 radiostanic Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.

Nejsledovanější radiostanice Federace Bosny-Hercegoviny

V měsíci březnu r. 2003 provedla internetová služba „Bljesak info“ z Mostaru anketu o sledovanosti radiostanic v bosenskohercegovinské federaci. V anketě byly kromě místních radiových studií i čtyři, které svůj program vysílají po celém území federace Bosny-Hercegoviny. Podle těchto údajů je nejposlouchanější radiostanicí ve Federaci BiH Radiostanice Mir Medžugorje.

Slyšitelnost

Prostřednictvím pozemských vysílačů, jejichž počet postupně vzrůstal je dnes možné Radiostanici MIR Medžugorje poslouchat v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku, a též v okrajových oblastech Slovinska, Černé hory a Itálie.

Na svátek sv. Františka, 4. října r. 1999, byl oficiálně zahájen provoz serveru jehož prostřednictvím je program Radiostanice MIR Medžugorje přenášen v reálném čase přes Internet.

Satelitní vysílání se poprvé uskutečnilo na vánoce r. 2003. Prostřednictvím satelitu HOT BIRD 6 je možné sledovat program v Evropě, na Blízkém východě a v Severní Africe.

 


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]