Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Oslava patrona medžugorské farnosti

Oslava patrona medžugorské farnosti

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

25. července oslavila farnost Medžugorje svátek svého nebeského ochránce sv. Jakuba apoštola. Před polednem, jak je zvykem, se konalo procesí se sochou sv. Jakuba z farního kostela do blízkého háje provázené zpěvem litanií ke všem svatým.

Letos připadla čest nést sochu sv. Jakuba obyvatelům Ostojiči. V háji se pak konala slavná mše svatá. Mši sv. předsedal fra Ljudevít Lasta, farář v Šuici za koncelebrace s fra Miko Stojićem a fra Petrem Vlašićem a dvaceti místními i zahraničními kněžími. Na mši svatou v háji se shromáždili převážně farníci, ale i poutníci.

Po skončení mše svaté byla socha sv. Jakova v procesí za zpěvu litanií vrácena opět do kostela.

Večerní mši svatou na vnějším oltáři předsedal fra Karlo Lovrić. Medžugorská farnost byla založena v r. 1892 a svěřena do ochrany sv. Jakuba staršího. Jen o pět roků později již v r. 1897 byl s velikým úsilím faráře a farníků vystavěn farní kostel. Ten podlehl zubu času a bylo potřeba vystavit nový, který byl vysvěcený 19. ledna r. 1969.

Sv. Jakub apoštol a jeho bratr Jan byli synové rybáře Zebedea, který žil u Genezaretského jezera, i přátelé Petra a Ondřeje. Spolu s nimi se sv. Jakov nejdříve připojil k učedníkům Jana Křtitele a pak se stal Ježíšovým učedníkem a „rybářem lidí“. Jakub byl jedním z nebližších Ježíšových učedníků: s Petrem a Janem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy a Ježíšova Proměnění na hoře Tábor. Byl s těmi, kteří byli s Ježíšem během agonie v Getsemanské zahradě. Jakub je první z apoštolů, kteří položili svůj život za Evangelium. Bylo to v r. 43 nebo 44 podle údajů krále Heroda Agripy I.

Od 9. stol. je sv. Jakov zvláště uctíván v Evropě: když muslimové obsadili Svatou zem, poutníci se vrátili z Jeruzaléma a Jakubovy relikvie přenesli do španělského města Compostelly, které se proto stalo hlavním centrem všech těch, kteří chtěli putovat do Svaté země a nemohli. Svatý Jakov byl brzy prohlášen ochráncem poutníků. Bývá znázorňován jako poutník s holí v ruce, s tykví na vodu a se škeblí ze které se pije.

../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0099.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0101.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0106.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0162.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0172.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0183.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0220.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0231.jpg../data/olm/images/articles/feast-james-2007/zx-800dsc-0240.jpg  

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]