Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Spolupracovníci Královny Míru

Spolupracovníci Královny Míru

Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano

Na konci listopadu 2004 vznikla v Zadaru v Chorvatsku modlitební iniciativa „Suradnici Kraljice mira“, (Spolupracovníci Královny míru), která vzešla z Mariiných výzev: „Modlete se, modlete se, modlete se“. Základní charakteristika této modlitební iniciativy je najít si denně alespoň půl hodiny na modlitbu.

Postupně se přihlašují noví členové takže dnes je již 600 členů. Všichni jsou si vědomi svého slibu, že jejich den neskončí dokud si nenajdou půl hodiny na setkání s Bohem v modlitbě. Je doporučována modlitba růžence nebo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti, nebo kterékoli jiné modlitby nebo třeba jen strávit půl hodiny v kostele i beze slov.

Do dnes je iniciativa přijata ve 22 státech (Chorvatsku, Bosně-Hercegovině, Španělsku, Itálii, Německu, Rakousku, Polsku, Dánsku, Švýcarsku, Francii, Maltě, Albánii, Srbsku, Slovinsku, Portugalsku, USA, Argentině, Černé Hoře, Kanadě, Libanonu, Kongu a Číně). Noví členové jsou stále vítáni, protože Panna Maria stále mluví o potřebě modlitby.

Tuto modlitební iniciativu vyvolal a vede mons. dr. Eduard Peričić, profesor církevních dějin na Vysoké teologicko – katechetické škole v Zadaru a pravidelný člen papežské mezinárodní akademie v Římě, který pravidelně od samotných počátků sleduje medžugorské duchovní události a píše o nich.

Kontakt: Mons. Eduard Peričić, Trg sv. Stošije 1, Zadar, Hrvatska.

E-mail: eduard.pericic@zd.t-com.hr

Základní pokyny modlitební iniciativy «Suradnici Kraljice mira, d. d.

1. Závazek je zcela dobrovolný

2. Je to pouhý čin dětinného spojení s Matkou Marií

3. Modlitbu je možné rozdělit na několik částí během dne

4. Do modlitby rozhodně spadá i mše svatá, pokud by trvala méně než 30 minut, je třeba ten čas doplnit.

5. Molitbou je rozhodně růženec - protože růženec je souhrn Evangelia a proto ji Panna Maria zvláštním způsobem doporučuje.

6. Molitbou je i když jdeme do kostela a tam pobudeme půl hodiny, a ani slovo přitom nevyslovíme.

7. Molitba může být prosebná i děkovná.

8. Prostě rečeno: když se modlím cokoli a kdykoli, jsem spojen s Pánem!

9. Tedy: Základní charakteristikou je: já jsem půl hodiny vědomě v kontaktu se svým Bohem (i když ne třeba zcela koncentrován).

10. Molitba «z donucení» (nehce se mi, ale přesto se modlím) je také důležitá a užitečná, protože přesto všechno se modlím.

11. Kolikrát děláme nějakou práci, která nám není milá a přesto ji děláme. Kdybychom se modlili nebo dělali jen to, co se nám líbí, když se nám chce, nikdy bychom nic úspěšně neudělali.

13. Panna Maria nás ve svých poselstvích vybízí k modlitbě, protože skrze modlitbu jsme v živém kontaktu s Bohem.

14. Drahé děti, vyzývám vás k modlitbě srdcem, aby vaše modlitba byla rozhovorem s Bohem. Přeji si, aby každý z vás věnoval více času Bohu. Satan je silný a chce vás zničit a oklamat mnoha způsoby. Proto moje drahá dítka, modlete se každý den, aby váš život byl dobrem pro vás i pro všechny se kterými se setkáte. Já jsem s vámi, i když satan chce zničit moje plány a zabránit přáním nebeského Otce, která si On přeje zde uskutečnit (v prostředí, kde já žiji a pracuji). Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. (Poselství z 25. září 1990)

15. Drahé děti, mějte se mnou soucit: Modlete se, modlete se, modlete se! (Poselství 19. dubna 1984)

16. Proč d. d. (družstvo podílníků)? Trochu neobyčejný název, ale my jsme v zásadě všichni společně podílníky duchovní modlitební pokladnice, když reagujeme na výzvu Panny Marie: "Modlete se, modlete se, modlete se!" a tak s Ní skutečně spolupracujeme.

17. Nejupřímnější doporučení: Alespoň někdy se modlit pouze na úmysly Panny Marie, Královny míru - např. za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží, za papeže, za rodiny, za mladé, za kněze.

18. Když se modlíš půl hodiny denně, můžeš se modlit ještě jednu půlhodinu za nějakou druhou osobu, např. za dítě, než ono samo vědomě převezme svoji vlastní půl hodinu.

19. Osoby Bohu zasvěcené - kněží, řeholníci, řeholnice, mohou patřit mezi Spolupracovníky Královny míru, když kromě svých obvyklých modlitebních závazků věnují ještě další půl hodinu modlitbě.

20. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Don Eduard Peričić Trg sv. Stošije 1 Zadar ili na e-mail: eduard.pericic@zd.t-com.hr nebo fax (00385) 023 250-889

21. Drahé děti! Potřebuji vás. Já vás volám a žádám vaši pomoc. Usmiřte se samy se sebou, s Bohem a se svými bližními. Pomozte mi k obrácení nevěřících. Stírejte slzy z mé tváře. (Poselství 2. prosince 2004)

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]