Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Svědectví: Mons. Denis Croteau

Svědectví: Mons. Denis Croteau

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski

Poslouchajíce poutníky se můžeme dotknout prstem Mariina a Božího díla a konstatovat, jak jsou přetvořeni. Mnozí sem přicházejí, jsou to prostě dobří lidé, ale když odcházejí, jsou mnohem lepšími křesťany. Jiní sem přicházejí jako hříšníci a vědí to, ale ne vždycky, když odcházejí, vědí, že byli hříšníky – ale také, že jsou zachráněni, že jejich hříchy jsou odpuštěny. Kněz přímo spoluprožívá tuto zkušenost. A kdyby mi někdo přišel říkat, že je to satan, který působní v Medž, odpověděl bych mu: „Nuže, chudák ďábel! Myslím, že jeho místo není v pekle, ale že by měl být promován a poslán do nebe! Vždyť tu udělal pro nebe dobrou práci, o tom není žádné pochyby!“

To je to, co mne tentokrát nejvíc zaujalo: intenzita, zkušenosti, prožívané knězem. Navíc jsem měl štěstí, jistě prozřetelnostní, být vyzván celebrovat anglickou mši v neděli 4. listopadu. Odpověď věřících na mne silně zapůsobila. Byl jsem velmi šťasten, že mohu předat poselství: snažil jsem se obdarovat Gospu tím, že jsem kázal o jejím poselství a vysvětloval, jak velice je ona velkorysá a dobrá! A čtení toho dne /31.neděle C/ perfektně odpovídala poselství, které jsem chtěl předat. Chtěl jsem ukázat, že náboženství není nutně fádní a nudné: že může být strhující, nadšené a také velmi živé a povzbudivé, a že je to opravdová radost, patřit do Církve a mít P. Marii za Matku. Takže tyto dvě věci /zpověď a mše sv./ pro mne, Kristova služebníka, kněze a biskupa zároveň, byly vrcholnými body mého pobytu v těchto dnech.

Nyní mluvme o poutnících. Přišel jsem se skupinou 28 osob ze severní Kanady. Byli mezi námi Indiáni a také členové diecézní skupiny – ti mě loni žádali, abychom měli společné exercicie. Po mé zkušenosti z dubna jsem jim řekl, že není lepšího místa pro exercicie, než Medž. Připravil jsem si tedy modlitby a vše potřebné, abych doprovázel tuto pouť. Sami jsme dělali ranní a večerní meditaci, meditaci tajemství růžence, Křížovou cestu. Pro zbytek programu jsem se připojili k ostatním medž. poutníkům. Bylo to intenzivní. Navštívili jsme i sirotčinec a dostali několik svědectví. Za chvíli /v 02 hod. ráno/ odjíždíme a neslyšel jsem o Medž jediný negativní komentář.Lidé jsou jednoduše přetvořeni a šťastni! Říkají, že až se vrátí domů, budou „propagovat“ Medž! Pravděpodobně se vrátíme ještě mnohokrát , s dalšími skupinami.

Podle mého mínění to, co zaujalo mou skupinu poutníků, je zbožnost obyvatelů Medž a také svědectví, která jsme obdrželi. Viděli jsme lidi, kteří se modlí, kteří věří a žijí jejich křesťanskou zkušenost víry a lásky. Mají oheň. To je nádherné. Nic víc bych nemohl doufat. Ve své diecézi jsem vyzkoušel všechno možné, abych přetvořil lidi – protože žijeme v selhávající společnosti – vydal jsem tisíce dolarů na zasedání, semináře a různé pracovní kroužky. A mohu vám říct, že se všemi těmi penězi jsem neudělal ani desetinu toho, co se uskutečnilo jedou poutí! Takže tu máte před sebou někoho, kdo bude podporovat Medž – jistě, ne oficielně, ale přeci!

Díky proměnám, které jsme zde zažili, doufám, že každý z nás poutníků si milost Medž odnese domů. Každá osoba odjíždí s vlastní zkušeností a každý se o ni podělí se svými blízkými. Řeknou:“Co jsem prožil já, můžeš prožít i Ty!“ Prakticky první důsledek bude, že mnoho dalších lidí bude chtít putovat do Medž. Za druhé – doufám! – že jednou doma tito poutníci budou žít intenzivně jejich mariánskou úctu a že bude možno vidět změnu jejich života. Vidět znamená věřit! Nestačí jen mluvit, je třeba žít! Poutníci mé skupiny říkají, že jejich jedinou obavou je, že by nepokračovali žít podle toho, co zde zakusili. Mnoho se modlili na tento zvláštní úmysl, aby Maria a Ježíš jim pomohli prodloužit medž. zkušenost v jejich každodenním životě a žít naplno křesťanský život, jak o to P.Maria prosí ve svých poselstvích. To bude veliký rozdíl.

Vždycky, když se setkám s druhými biskupy, budu jim vyprávět svou zkušenost a řeknu jim, jak krásné je toto místo. Chci svědčit o tom, co jsem prožil a co jsem viděl /tolik lidí mé skupiny bylo přetvořeno!/ Přeji si opravdu znovu zažehnout plamen! Měli by sem přijít v zástupech! Zůstáváte v mých modlitbách, vy a všichni věrní Medž, na celém světě.“

 


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]